Överföring från GDSN till OPV System

Överföringen från GDSN till OPV Systemen är i full produktion, med flertalet leverantörer som försett oss med artikeldata inklusive Livsmedelsbilagan.

Andemeningen med OPV Systemen har aldrig varit att systemet måste vara en kunds SSOT, utan styrkan ligger i att kunna syndikera artikeldata till så många mottagare som möjligt på så många olika sätt som möjligt.

Med hjälp av en M2M-överföring av Artikeldata från SSOT GDSN, kan vi nu erbjuda GS1 kvalitetssäkrad artikeldata för alla våra kunder och alla våra mottagare .