OPV® Webservice

En Web Service är en samling tekniker för överföring av data mellan datorer på ett enkelt och standardiserat sätt. Web Service är alltså en teknik för att skapa API:er (Application Programming Interface) som gör det möjligt för datorer att utbyta data med varandra över nätverk eller internet.

Web Services exponerar alltid ett datakontrakt som berättar för anropande system vilka funktioner som finns, hur den vill bli anropad, och hur datan som kommer tillbaka kommer vara strukturerad. Detta gör det lätt för anropande system att automatiskt sätta upp uppkopplingen mot Web Servicen, och alltid veta hur den returnerade datan kommer vara strukturerad.

OPV® Webservice för export av bild & produktdata

OPVs mål har alltid varit att distribuera varuproducenternas produktinformation och media till alla som har behov av den – och våra Webservices är en av de viktigaste kanalerna. Vi har haft Webservices för export av bild och produktinformation igång i över 9 år, och exporterar idag information till över 35 olika mottagare. Det är allt från leverantörer som vill ha bild och produktinformation på sina hemsidor, till kedjornas reklambyråer, E-handelssystem, mobilappar, kassasystem och mycket mer.

OPV har en generell Webservice som bl.a. exponerar funktioner som låter anropare hämta ut produktinformation och bilder, få ut information om vilka produkter som raderats/uppdaterats sedan ett visst datum/tid (för att kunna synkronisera datan utan att behöva hämta allt på nytt), hämta ut specifikt kategoriträd med dess kopplade produkter m.m.

Om den generella tjänsten inte räcker till eller det behövs någon form av specialanpassning av funktionerna, kan vi även bygga kundanpassade varianter. För de allra flesta fall räcker dock den generella tjänsten.

[dropshadowbox align="none" effect="lifted-both" width="100%" height="" background_color="#ffffff" border_width="1" border_color="#dddddd" rounded_corners="false" inside_shadow="false" outside_shadow="false" ]Nya versionen av OPV Online Webservice, V.176, har implementerats med stöd att hämta ut bilder anpassade för mobila enheter. Det finns två olika mobilanpassade bilder att hämta, Hero & Mobile.[/dropshadowbox]