OPV® Storage

OPV STORAGE IS A SELF-ADMINISTERED, DYNAMIC AND CLOUD-BASED SYSTEM TO STORE
IMAGES, ILLUSTRATIONS, PRESENTATIONS, DOCUMENTS, PDFs, MOVIES.

OPV Storage är en webbaserad bild- och produktdatabas för lagring av bilder, illustrationer, presentationer, dokument, PDF:er, filmer etc. OPV Storage är ett system som ni, kunden, själv administrerar och som kan hantera alla sorters behörighetsnivåer. Systemet är dynamiskt och användare sköter själva det dagliga arbetet med uppladdning av digitalt material samt skapar sina egna katalogiseringar med unika menyträd. Administratören sköter behörighetspolicyn och förser användare med access till systemet. OPV Storage kan användas som en gemensam plattform i produktionsflödet av marknadsmaterial eller som ett internt verktyg för framtagning av förpackningsdesign.