OPV® Space

OPV® Space är en webbtjänst där  leverantörer och kedjor inom DVH och Apoteksbranschen har tillgång till bild- och produktinformation för arbete med Space Management. I dag så centraliseras varuhyllorna eller frysdiskarna ute i alla butiker, för att butiker oavsett geografisk placering skall ha enhetliga varuplaceringar och för att kedjor och varuproducenter tillsammans skall kunna optimera försäljningen. OPV® Space har idag över 150.000 digitala produktbilder anpassade för arbete med planogram.

Planogram

En viktig komponent i arbetet med Space Management är Planogram, det vill säga ett grafiskt schema som visar varuplacering i butikshyllorna. För framställning av Planogram är det viktigt med exakta mått för produktförpackningarna och en digital bild på produktförpackningen. Med dessa två komponenter kan sedan kedjor och butiker skapa virtuella butiker och varuplaceringsscheman som visar hur en butiks alla sektioner skall disponeras.

Kvalitetssäkrade bilder

OPV kvalitetssäkrar alla bilder enligt GS1® Product Image Specification. Denna kvalitetssäkran är en global standard inom GS1®, vilket gör att bilder lagrade i våra system är godkända av alla globala mottagare. Alla spacebilder som laddas ner från vårt system är anpassade för direkt användning till samtliga programvaror på marknaden och finns i filformaten PNG, TIFF, TGA och JPG.

Planogram | med bild & utan bild