OPV® Fotostudio

På OPV har vi en egen modern fotostudio anpassad för produktfotografering. OPV kan erbjuda packshot-fotografering, 360 graders fotografering och 360×360 produkter i 3D. Vi har medarbetare med mångårig erfarenhet av fotografering, bildefterbearbetning, retusch och bildmanipulation.

OPV Fotostudio

Kvalitetssäkrade bilder enligt branschstandarder

OPV ser alltid till att upprätthålla den kvalitet på lagrade bilder i vårt DAM, oavsett om vi fotograferar eller bilderna levereras av kund digitalt, som våra kunder eller mottagare kräver. OPV följer bland annat GS1® Product Image Specification för alla fotograferade bilder inom segmentet Dagligvaru- och Apoteksbranschen. OPV är dessutom medlemmar i den utvecklingskommitte som reglerar och vidareutvecklar GS1® Product Image Specification, så att vi alltid kan garantera våra kunder bilder enligt GS1 standard.

Bilder för alla ändamål

Produktfotografering av enskilda produkter är något som vi utfört åt svenska dagligvaruproducenter sedan 90-talets mitt. Slutresultatet är alltid en digital bild med urklippsbana, färg- och temperaturkorrigering. Bilderna levereras i bildstorlek för att passa high quality tryck såväl som till internet.

Produktfotografering för Space Management och som skall användas till skapandet av planogram. Det färdiga bildmaterialet är anpassat till alla system inom Space Management och levereras med specialanpassade alfamasker.

Efterbearbetning & bildmontage utföres alltid på alla bilder innan publicering. En bild levererad av oss efterlever alltid de krav som är ställda av köpare och vi kan leverera bilder anpassade för många olika medier. Vi utför även avancerad fotomontage om kund till exempel önskar miljöbilder eller samlingsbilder av enskilda Packshots.

CGI generade bilder har många fördelar, en är möjligheten att kunna leverera realistiska digitala bilder långt innan produkten är producerad. Oftast är de externa förfrågningarna att få tillgång till en digital bild, långt före leverantörens möjlighet att producera förpackningen och sedan fotografera den. Med hjälp av Artworken för produktförpackningen kan OPV leverera färdiga digitala bilder med 3D karaktär långt före produkten är producerad. OPVs FotoStudio har tekniken och skickligheten att omvandla en 2D Artwork till en riktig 3D bild med samma, om inte bättre, kvalitet som en studiofotograferad produkt.

OPV Fotostudio

Att: “OPV Order nr.”
Södra Hamnplan 5E
386 31 Färjestaden

Produkter skänks för välgörande ändamål

Leverantörer bestämmer själva hur skickade varuprover ska hanteras efter att en produkt är fotograferad och inlagd i systemen. Om leverantör inte aviserar att de vill ha produkten i retur, skänker OPV alla produkter till Kalmar Stadsmission.

Kontakta OPV

Kontakta oss på OPV Media Systems AB, så berättar vi mer om vår professionella Fotostudio och vad vi kan erbjuda er.

Tel. +46 (0)480-496 100
E.post. info@opv.se