Major Release förändrar hanteringen av artikelinformation

-OPV hjälper dig inför den stora omställningen

Hanteringen av artikelinformation står inför den största förändringen någonsin. Om ett år går branschen över till en helt ny standard – GDSN Major Release 3.1.  

Alla som jobbar med artikelinformation måste vara med på tåget, ju tidigare desto enklare och billigare blir omställningen. Och OPV kan redan nu erbjuda sina kunder hjälp i denna komplexa fråga!

 

Syftet med den nya versionen är bland annat att tekniskt förenkla synkroniseringskoreografin. Det kommer även bli lättare att koppla upp sig både som mottagare och datakälla liksom att uppdatera och utöka sina system i framtiden.

Major Release 3.1 som ska vara genomförd i juni 2016 kommer att få stora konsekvenser för alla inblandade parter, och omställningen kommer att påverka parterna på olika sätt. Den nya standarden ställer helt nya krav på datapooler och system som sänder och tar emot artikelinformation. Redan nu bör därför såväl varuproducenter som återförsäljare börja fundera på hur de ska uppgradera och eventuellt ändra sina system.

Ett stort antal delar av standarden kommer att förändras, till exempel när det gäller logik, datatyper, datamodell, gränssnitt m m.

Viktigt att tänka på är att om man inte har föreberett för Major Release 3.1 kan det bli svårt att publicera och ta emot GDSN-meddelanden efter den 6 maj 2016.

OPV har, baserat på vad vi känner till idag, lösningen på de flesta av våra kunders behov för att klara omställningen till Major Release 3.1. Våra duktiga systemutvecklare har satt sig in i dessa mycket komplexa frågor och ser fram emot att tillsammans med er ta fram de lösningar som passar bäst för just ert företag.

 

Önskar ni vår hjälp med att förbereda er verksamhet för Major Release 3.1 är ni välkomna att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar

OPV In-Store Promotion AB

Johan Danielsson, vd