Officiell 1WorldSync-Partner

OPV In-Store Promotion AB har ingått ett samarbetsavtal med världens största företag inom produktdatahantering, 1Worldsync, med säte i Tyskland och USA. 1WorldSync är certifierade för Global Data Standardization Network (GDSN®), vilket ger full täckning för GS1®-certifierade produkter och tjänster. OPV In-Store Promotion AB är auktoriserad återförsäljare till 1Worldsync:s Data Pool DSE™, i Sverige med omnejd och detta innebär att vi tillhandahåller försäljning,  support och implementation för alla synergisystem såsom exempelvis GS1 XML Mapping Service eller WS|Publishing.

OPV – 1Worldsync Certified Solution Provider

OPV är certfierad Solution Provider till 1Worldsync, vilket innebär att våra gemensamma system och tekniker kan integreras i varandra.
Läs mer om 1Worldsync:s Technology Partners >>

GDSN®

GS1 Global Data Synkronisering Network kopplar handelspartners (varuproducenter, återförsäljare, distributörer, sjukhus, grossister och gruppinköpsorganisationer) till GS1 Global Registry®. Denna anslutning sker via ett nätverk av samverkande GDSN-certifierad datapooler. För att identifiera datatransaktioner – inom detta nätverk – spelar GS1 Identification Keys en stor roll . Deras roll är att stödja  identifiering av varor, tjänster, platser, logistiska enheter, behållare etc. Specifikt för GDSN är tre ID-nycklar. Dessa nycklar används för att identifiera elektroniska affärsdatan: Global Trade Item Numbers (GTIN),  Global Location Numbers (GLN) och Global Product Classification (GPC).

Det finns fem enkla steg som gör att handelspartner kan synkronisera elektronisk artikeldata, plats och prisuppgifter med varandra.
Ladda data: säljaren registrerar produkten och företagsinformation i sin Data Pool.
Registrera data: en liten delmängd av denna data skickas till GS1 Global Registry.
Begär prenumeration: köparen, genom sin egna Data Pool, prenumererar på säljarens uppgifter.
Publicera data: säljarens Data Pool publicerar den begärda informationen till köparens Data Pool.
Bekräfta & informera: köparen skickar en bekräftelse till säljaren via respektive bolags Data Pool, som informerar leverantören vilka åtgärder som vidtagits av återförsäljare med hjälp av den mottagna informationen.

Kontakta OPV

Kontakta oss på OPV In-Store Promotion AB, så berättar vi mer om vårt Complete GDSN® & Digital Asset Solution.

Tel. +46 (0)480-496 100
E.post. info@opv.se