(EU) 1169/2011

Den 13 december 2014 träder EU förordningen (EU) 1169/2011 i kraft. Då ska det så kallade informationsförordningen för livsmedel börja tillämpas i Europa. Förordningen gäller både informationen tryckt på förpackningen samt också information som måste vara tillgänglig för konsumenter via distanshandel (E-commerce). Varuproducenter ombesörjer själva att förordningen följes på sina produktförpackningar, men samma lagkrav finns också på produkterna tillgängliga via en mängd Omnikanaler och dessa är oftast utanför varuproducentens kontroll.

Det är där OPV kommer in i bilden. Vi erbjuder GS1®-certifierad produktdatahantering via det globala GDSN® samt mediahanteringssystemet OPV System®, för lagring och distribution av bilder och produktinformation enligt bland annat (EU) 1169/2011.

Informationsförordningen för distanshandel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

Livsmedlets beteckning (livsmedlets namn i klartext)

2

Ingrediensförteckningen. Ingredienserna ska anges i fallande storleksordning efter vikt. Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser skall anges.

3

Ämnen, som räknas upp i bilaga II, är sådana som kan
orsaka allergi (allergener) eller överkänslighetsreaktion
hos den som är allergisk eller överkänslig. Dessa
ämnen ska alltid anges, trots eventuella undantag,
och framhävas i ingrediensförteckningen.

4

Livsmedlets nettokvantitet

5

Särskilda villkor för förvaring
och/eller användning

6

Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses i artikel 8.1

7

Bruksanvisning (artikel 9 och 27) ska finnas med i
märkningen, om det är nödvändigt med en sådan för
att konsumenten ska förstå hur livsmedlet ska användas.
Exempel på bruksanvisningar är hur saft ska
spädas eller hur djupfryst fisk ska tinas.

8

Från och med den 13 december 2016 blir det obligatoriskt med en näringsdeklaration på alla färdigförpackade livsmedel. Om märkningen innehåller en näringsdeklaration idag måste den, från och med den 13 december 2014, uppfylla kraven i informationsförordningen.

9

Alla livsmedel måste ha en identitetsnyckel (undantag finns, såsom lösvikt etc.) i form av en GTIN kod. Denna kod är viktig för M2M kommunikation till Omnikanaler.

10

Ursprungsmärkning krävs för vissa livsmedel, som exempelvis nöt- och kalvkött, fisk, honung och olivolja. Från och med den 1 april 2015 blir det obligatoriskt att ange ursprung även för kött från får, gris, get och fjäderfä.

11

Drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska alkoholhalten uttryckt i volym

Vad behöver jag som OPV® Online kund göra?

OPV Online  har givetvis stöd för (EU) 1169/2011. Samtliga fält som är obligatoriska gällande distanshandel finns att tillgå i OPV Online. Vi har givetvis också uppgraderat vår OPV Webservice så att alla externa system, såsom E-commerce, kan per automatik efterleva (EU) 1169/2011 med distribution av bilder och produktinformation via våra system.

Som varuproducent ansluten till OPV Online finns det två tillvägagångsätt att förse OPV med artikelinformation, beroende på om ni är anslutna till GDSN® eller inte. OPV har tillgång till det globala GDSN®. Det innebär att vi är en recipient till GDSN® precis som exempelvis en svensk Dagligvarukedja är. För att en varuproducent ansluten till GDSN® inte ska behöva mata in data igen på OPV Online, kan vi importera data från er valda Home Data Pool, oavsett vilken Data Pool ni har.Är ni inte ansluten till GDSN® är det inget problem, då kan ni mata in all obligatorisk artikeldata direkt i OPV Onlines gränssnitt. Systemet har validering av samtliga obligatoriska fält för (EU) 1169/2011.

OPV® Webservice

Läs hur ni som OPV® Online kund kan vara garanterade att era produkter efterlever (EU) 1169/2011 via olika Omnikanaler för distanshandel.