Vad är DAM & PIM

Digital asset management (DAM) består av administrativa uppgifter och beslut kring införande, registrering, katalogisering, lagring, hämtning och distribution av digitala tillgångar. En bra DAM-lösning kommer att ge leverantörer ett certifierat system för att ladda upp, lagra och distribuera digitala tillgångar.

Product Information Management (PIM) avser processer och teknologier som är inriktade på att centralt hantera information om produkter, med fokus på de uppgifter som krävs för att marknadsföra och sälja produkter genom en eller flera distributionskanaler. En central reglering av produktdata kan användas för att mata konsekvent, korrekt och aktuell information till flera utgångs medier som webbplatser, tryckta kataloger, ERP-system, och elektronisk dataflöden till handelspartner. PIM-system behöver i allmänhet kunna stödja flera geografiska platser, flerspråkig data samt underhåll och modifiering av produktinformationen inom en centraliserad struktur för att genomgående erbjuda korrekt information till flera kanaler på ett kostnadseffektivt sätt.PIM

Tänk om ett system kan vara både DAM & PIM!

JA, det är precis vad vårt system OPV Online är. Det täcker alla instanser för DAM och PIM.

dam_pim_se

OPV Online

Testa gärna vårt OPV Online, med adressen www.mediabanken.se. Som demokund har du tillgång till alla anslutna varumärken, men du kan inte ladda ner media eller data.

Kontakta oss!

Kontakta oss på OPV, så ska vi berätta mer om vårt OPV Online system.

Tel. +46 (0)480-496 100
E.mail. info@opv.se