Ove P. från OPV

Jag heter Ove P. från OPV och är ny medarbetare här på OPV. Jag börjar mitt arbete nu under
hösten och kommer att synas både lite här och lite där. Syns snart!ove_p