Entries by

Korrekturstörningar med Internet Explorer

Vi har mottagit från användare kring vissa störningar kring korrekturadministration. Detta har kunnat spårats till webbläsaren Internet Explorer och gäller fältet ingrediensförteckning. Felet har spårats till att Internet Explorer ej har kunnat hantera javascriptet för fältet ingrediensförteckning, men vi skall ha lokaliserat och åtgärdat felet. Kontakta oss på OPV om ni upptäcker att ingrediensförteckningen försvinner.

New field in OPV Online

We have updated OPV Online with a new field: Durability after opening. Field refers to: The time that the article is durable after it has been opened.

Nytt fält i OPV Online

Vi har uppdaterat OPV Online med ett nytt fält: Hållbarhet efter öppning. Fältet avser: Den tid som artikeln är hållbar efter att den har öppnats.

Kan leverantör leverera digitala bilder för lagring i systemet OPV Online?

Absolut. Våra tjänster för fotografering och bild-retusch är för alla leverantörer som önskar komplettera med dessa tjänster för sin bildlagring på OPV Online. OPV har kvalitets- och valideringskrav som måste följas om ni vill ladda upp digitala bilder till OPV Online.

Ove P. from OPV

My name is Ove P. from OPV and is a new employee here at the OPV. I start my work now under the fall and will be seen both a little here and a little there. See you soon!

Ove P. från OPV

Jag heter Ove P. från OPV och är ny medarbetare här på OPV. Jag börjar mitt arbete nu under hösten och kommer att synas både lite här och lite där. Syns snart!