1WorldSync väljer OPV som partner!

NU ÄR DET KLART – 1WorldSync och OPV blir samarbetspartners! Därmed får den svenska marknaden tillgång till ett unikt erbjudande från världens största företag inom produktdatahantering och från Sveriges största företag inom bild- och produktdatahantering.

Det är med stolthet som vi kan presentera vår nya samarbetspartner. Tillsammans kan vi erbjuda ett komplett, kvalificerat system för kvalitetssäkring, lagring och distribution av artikeldatainformation och bilder enligt GS1-standard. Det innebär stora fördelar för våra nuvarande och framtida kunder, konstaterar Johan Danielsson, vd på OPV.

AVTALET INNEBÄR ATT de båda bolagen slår ihop sina tjänster och know-how, och 1WorldSyncs GDSN-certifiering ger full täckning för GS1-certifierade produkter och tjänster.

Varuproducenter och kedjor på den svenska marknaden får nu tillgång till ett globalt system som ligger i framkant vad gäller utveckling och kompetens och kan därmed dra nytta av 1WorldSyncs globala expertis inom produktinformationsområdet, säger Johan Danielsson.

klaus

Klaus Schmid, Executive Vice-President och Managing Director på 1WorldSync

KLAUS SCHMID, EXECUTIVE VICE-PRESIDENT och Managing Director på 1WorldSync kommenterar partnerskapet:

Vi valde OPV för deras avancerade produktdatahantering, bild- och datafångstkapacitet och för deras stora kunnande om den svenska marknaden, speciellt när det gäller kedjornas och producenternas behov.

DE BÅDA BOLAGEN kommer gemensamt att erbjuda varuproducenter och detaljhandelskedjor ett komplett system för validering, hantering, lagring och distribution av artikeldata och bilder enligt GS1 Standard.

Vår förhoppning är att samarbetet kommer att stärka 1WorldSyncs ställning på den svenska marknaden samtidigt som det blir möjligt för såväl inhemska som globala kunder att synkroniseras sin produktinformation med svenska och internationella handelspartners via GS1 GDSN, säger Klaus Schmid.

Fakta 1WorldSync

1WorldSync är världens största leverantör av tillförlitlig produktdata med mer än 15 000 kunder i 54 länder. 1WorldSync är certifierade enligt GS1 Globala Data Synchronization Network (GDSN). 1WorldSync lösningar gör det möjligt för företag att utbyta produktinformation över köp- och säljkanalerna hos sina handelspartners, via en molnbaserad plattform med lösningar som Supply Chain Enablement, Product Risk & Compliance och Omni-Channel Commerce. 1WorldSync ägs gemensamt av medlemsorganisationerna i GS1 Tyskland och GS1 USA – de mest framstående organisationerna för utveckling av globala standarder för att identifiera, inhämta och distribuera produktinformation.

Nya, spännande tider på OPV!

Johan Danielsson

Många fördelar med datorgenererade bilder


– Exakt bildkvalitet
– Billig, flexibel och enkel fotoprocess.
Det är några av fördelarna med OPV:s nya tjänst.

Ny valideringstjänst täcker alla behov

NU ÄR DET HÄR – valideringssytemet som automatiskt ser till att dina bilder alltid håller hög kvalitet!

Döp OPV-gubben

–vinn 1 000 kronor!