OPV Media Systems AB

Företagsnamnet OPV kommer från OPrismärkta Varor. OPV Media Systems AB har sedan 1992 utvecklat och producerat system/tjänster inom dagligvaru- och apoteksbranschen.

På tidigt 90-tal försvann prismärkningen av produktförpackningar inom dagligvaruhandeln för att ersättas med en prisuppgift på hyllkanten. Detta var något helt nytt och branschen efterfrågade ett system som kunde underlätta för konsumenter att hitta varans pris i butiken.

OPV Media Systems grundades 1992 och verksamheten bestod just i att producera hyllkantsetiketter till dagligvaruhandeln. Hyllkantsetiketterna som producerades och levererades till 3000 butiker var försedda med produktbild, produktnamn, koder, enhet och varuproducentens logotyp.

Med nuvarande ägarstruktur har OPV Media Systems, ett familjeföretag med huvudkontor i Färjestaden på Öland, funnits sedan 2002. Företaget har 11 anställda och arbetar fortfarande med att utveckla produkter och tjänster för svenska och nordeuropeiska varuproducenter, grossister och branschorganisationer inom detaljhandeln. Genom ett nära samarbete med varuproducenter och grossister tillhandahåller OPV numera ett komplett webbsystem för effektiv hantering av produktbilder med tillhörande produktinformation i alla sammanhang.

Kvalitet med personlig service

Ni som kund erbjuds ett komplett sammansatt arbetssätt för er bild – och produktinformation. Vi hjälper er att nå ut till alla de som har behov att kunna ta del av produktbilder, miljöbilder, bilder för space management, produktblad, reklamfilmer etc. med tillhörande produktinformation. Antingen väljer ni enbart att vara synliga på våra tjänster eller så väljer ni att komplettera detta med en egen kundanpassning där ni som kund får möjlighet att spegla informationen till en ”egen bildbank” i egen grafisk profil.

Har ni behov av hyllkantsetiketter, säljblad eller sortimentslistor är detta något som ni själva skapar i vår nya lättarbetade webbapplikation, Easy Label Creator. Genom ett långt och väl fungerande samarbete med varuproducenter, kedjor, säljbolag och övriga användare blir vi er länk för den externa hantering ni behöver för Era bilder och tillhörande textinformation. Vi ser till att ni får rätt bild och rätt text på rätt plats. När ni har valt att arbeta med våra tjänster får ni hela tiden ta del av de uppdateringar som görs efter marknadens krav och önskemål, där snabba förändringar ibland kräver snabba beslut.

Egna system

Alla våra produkter och tjänster är helt egenutvecklade och administreras endast av oss. Vi har en mycket hög säkerhet i våra system, vilket regleras via avtal, så att ni som kund kan känna er trygga när ni valt oss som samarbetspartner.

Kontakta OPV

OPV Media Systems AB
Södra Hamnplan 5E
386 31 Färjestaden
Sverige
Tel. + 46 480-496 100

Följ oss på Facebook!

facebook