OPV önskar alla våra kunder en god fortsättning!

Vi på OPV In-Store Promotion AB har lanserat en ny hemsida som förhoppningsvis lättare kommer kunna guida och hjälpa er i den djungel av krav som idag råder inom FMCG i Sverige.

(EU) 1169/2011 trädde i kraft den 13 December 2014 och den omfattar bland annat distanshandel. OPV Online har fullt stöd för denna förordning och tillsammans med vår samarbetspartner 1Worldsync har vi full teckning för alla mottagarkrav som finns för produktinformation och bilder.

Läs mer om (EU) 1169/2011 >>

Läs mer om GDSN® >>

 

Har ni frågor eller andra funderingar, tveka då inte att kontakta oss på OPV.

Tel. 0480-496 100

Email. info@opv.se

 

//OPV In-Store Promotion AB

---

OPV wish all our customers a Happy New Year!

OPV In-Store Promotion AB has launched a new website which hopefully will be easier to guide and assist you in the jungle of requirements that currently exists in FMCG in Sweden.

(EU) 1169/2011 came into effect on 13 December 2014 and includes distance selling. OPV Online has full support for this regulation and, together with our partner 1Worldsync we have full subscription to all receiver requirements for product information and images.

Read more about (EU) 1169/2011 >>

Read more about GDSN® >>

 

Do you have questions or concerns about anything, do not hesitate to contact us at OPV.

Tel. +46 (0)480-496 100

Email. info@opv.se

 

//OPV In-Store Promotion AB