Ny version av OPV Online

Vi har uppdaterat OPV Online med nya funktionaliteter för att bland annat klara att överföra komplexa produkthierarkier från GDSN direkt in i OPV Online.

 

Vi har också skapat en funktion som möjliggör för användare att skapa produktfaktablad direkt i OPV Online. Användare kan välja att skapa produktfaktablad för antingen dagligvarukategorier eller för storhushåll.

 

LADDA NER NYHETSBREVET >>

 

För mer information | info@opv.se | www.opv.se

New version of OPV Online

We have updated OPV Online with new functionality to meet, among other things, the transfer of complex product hierarchies from the GDSN directly into the OPV Online.

 

We have also created a feature that enables users to create product fact sheet directly in OPV Online. Users can choose to create product datasheet for either Retail or for the Food service.

 

DOWNLOAD THE NEWSLETTER >>

 

For more information | info@opv.se | www.opv.se